Mirror

Mirror

Retailer: Liberty & Co. [?]

Pewter