Fordította kaszinoonline.net .

Decorated initial A

múlt század nagy részében a viktoriánus kifejezés, amely szó szerint leírja Victoria királynő (1837-1901) uralkodásának idejét és eseményeit, a "prűd", "elnyomott" és "régimódi" szavakat lehetne hozzá társítani. Noha az ilyen asszociációknak van némi alapja, nem mutatják meg kellőképpen ennek a komplex, paradox helyzetű kornak a természetét, amely egy második angol reneszánsz volt. Az angliai Elizabethanhoz hasonlóan a viktoriánus Anglia is gazdagodott a gazdagság, a hatalom és a kultúra terén. (Véleménye szerint milyen viktoriánus irodalmi forma hasonlít az Elizabethán dráma szempontjából mind népszerűség, mind irodalmi teljesítmény szempontjából?)

A tudományban és a technológiában a viktoriánusok a találmány modern fogalmát alkották meg - azt a gondolatot, hogy megoldásokat lehet találni a problémákra, hogy az ember új eszközöket hozhat létre saját maga és környezetének javításához.

Vallási tekintetben a viktoriánusok nagy kétségek korát élték, az első olyan kort, amely nagy mértékben kérdőjelezte meg az intézményes kereszténységet. Az irodalomban és a többi művészetben a viktoriánusok megpróbálták a romantikus hangsúlyokat ön-, érzelmi és képzeletbeli szempontokkal kombinálni a neoklasszicista hangsúlyokkal a művészet nyilvános szerepére és a művész ebből fakadó felelősségére.

Az ideológiában, a politikában és a társadalomban a viktoriánusok lenyűgöző innovációt és változásokat hoztak létre: kialakult a demokrácia, a feminizmus, a munkások egyesülése, a szocializmus, a marxizmus és más modern mozgalmak. Valójában Darwin, Marx és Freud kora úgy tűnik, hogy nem csak az első, aki modern problémákat tapasztalt, hanem az első, aki modern megoldásokat próbált teremteni. Más szavakkal, a viktoriánus kor a modern kor szülőjének tekinthető - és ahogyan a legtöbb erős szülő, erőteljes reakciót váltott ki önmaga ellen.

A viktoriánus korszak nem volt egyedüli, egyszeri, egyszerű és egységes, csak részben volt, azért, mert Viktória uralkodása olyan hosszú ideig tartott, hogy több időszakból állt. Mindenekelőtt az ellentmondás és a hatalom kora volt. Az Oxford-mozgalom katolicizmusa, az evangélikus mozgalom, az Angelikán egyház elterjedése, valamint az utilitarizmus, a szocializmus, a darvinizmus és a tudományos agnoszticizmus növekedése mind a maga módján jellegzetesen viktoriánus volt; mint Carlyle és Ruskin prófétai írásai, Arnold kritikája, valamint Darwin és Huxley empirikus prózája; ugyanúgy, mint George MacDonald fantasy írása, valamint George Eliot és George Bernard Shaw realizmusa.

A viktoriánusok viktoriánus jellegűvé tétele nem más, mint a társadalmi felelősségvállalás, az alapvető hozzáállás, amely nyilvánvalóan megkülönbözteti őket közvetlen elődeiktől, a romantika korában élőktől. Lehet, hogy Tennyson Spanyolországba megy, hogy segítse a felkelőket, mivel Byron Görögországba és Wordsworth Franciaországba ment; de Tennyson sürgette a "szegény ember oktatásának szükségességét is, mielőtt mesterünkké tennénk". Matthew Arnold a század közepén mondhatná, hogy

a világ, amely úgy tűnik,
hogy előttünk fekszik,
mint az álmok földje, 
oly sokféle, annyira gyönyörű,
olyan új, 
valójában sem öröm,
sem szerelem, sem fény,

sem bizonyosság, sem béke, sem fájdalomcsillapítás.

de megtagadta az "Empedocles on Etna" című vers újranyomtatását, amelyben a görög filozófus a vulkánba dobta magát, mert ez rossz példát mutatott; és bírálta egy anglikán püspököt, aki rámutatott a matematikai következetlenségre a Bibliában, nem azért, mert tévedett, hanem mert felelőtlen volt az, hogy a püspök rámutatott ezekre a dolgokra a nagyközönség számára.


Created 11 June 2020